Skip links

Bestuursleden

Ons bestuur

Het bestuur van Stichting Playing for Success Dordrecht bestaat uit de volgende personen:

  • Jaap van der Put, voorzitter vanuit primair onderwijs
  • Rob Beijeman, lid vanuit voortgezet onderwijs
  • Johan Gadella, lid vanuit Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht.