Skip links

Bestuursleden

Ons bestuur

Het bestuur van Stichting Playing for Success Dordrecht bestaat uit de volgende personen:

Niek Barendregt, voorzitter, en lid namens de scholen voor primair onderwijs
Marlies van der Krogt, lid namens de scholen voor voortgezet onderwijs
Yvette van Hoof, lid namens het Samenwerkingsverband Passend Primair en Voortgezet Onderwijs Dordrecht