Skip links

PFS Dordrecht

Leren met een WOW factor

Playing for Success Dordrecht is een naschools programma voor leerlingen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar die om sociaal-emotionele redenen niet optimaal presteren. Het programma leidt tot meer zelfvertrouwen en meer motivatie. Het programma is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en leerlingen uit jaar 1 en 2 van de middelbare school.

We nemen de deelnemers mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school. De succeservaringen, de positieve aandacht, de complimenten en de individuele aandacht helpen de deelnemers daadwerkelijk stappen te maken in hun sociaal-emotionele hulpvraag. De lesactiviteiten hebben betrekking tot de 4 pijlers Playing for Success Dordrecht: samenwerken, zelfvertrouwen, motivatie en zelfstandig werken. Tevens staan het leren leggen van contacten, het onderhouden van deze contacten en het ontdekken van hun kwaliteiten en talenten centraal. Het Riwal Hoogwerkers Stadion van FC Dordrecht wordt ingezet om positieve leerervaringen op te doen.

  • Het programma duurt 11 weken.
  • Tijden voor leerlingen basisschool: maandag 15.30 uur t/m 17.30 uur.
  • Tijden voor leerlingen middelbaar onderwijs: dinsdag 15.30 uur t/m 17.30 uur.
  • Geen bijeenkomsten in vakantieperioden.
  • Ouders zorgen zelf voor het vervoer naar en van het stadion.
  • De leerlingen werken altijd in het leercentrum (persruimte).
  • De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen.
  • De groep wordt ingedeeld in 3 groepjes.
  • Elk groepje heeft 1 of 2 vaste coaches.

‘Kinderen ontdekken dat leren ook leuk kan zijn’

Start Playing for Success Dordrecht

We zijn in Dordrecht gestart met Playing for Success in maart 2016 in het Riwal Hoogwerkers Stadion van FC Dordrecht. We begonnen met een kleine groep PO leerlingen (basisschool) en een klein groepje VO leerlingen (middelbare school). Deze 1ste cyclus was direct een succes! Dit zorgde ervoor dat we in september 2016 2 volle groepen mochten ontvangen in ons leercentrum. In de maanden die volgden werd Playing for Success meer bekend onder de scholen binnen Dordrecht. De succeservaringen van leerlingen, ouders en scholen zorgden er voor dat er steeds meer leerlingen werden aangemeld.

Hans Petri, SBO en ISK groep

Inmiddels werken we niet alleen met een PO en een VO groep. We zijn vorig jaar gestart met een Hans Petri groep, dit zijn leerlingen uit het praktijkonderwijs. Dit was zeker een succes en daarom is, in overleg met het samenwerkingsverband en met de Hans Petri school, afgesproken dat er elk schooljaar 2 keer een Hans Petri groep wordt gevormd.

Tevens zijn we vorig jaar gestart met een SBO-groep (speciaal basisonderwijs) en een ISK-groep (internationale schakel klas). Na afloop van deze cyclus is dit uitgebreid geƫvalueerd en afgesproken om hier mee door te gaan door de vele succeservaringen. Daarom starten we na de zomer weer met een SBO en een ISK groep.

POVO

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen niet alleen een bijzonder, maar vaak ook een spannend moment: een nieuw schoolgebouw, nieuwe klasgenoten, nieuwe leraren, nieuwe vakken en vaak veel huiswerk. Logisch dat je van zoveel veranderingen wat onzeker kunt worden.
De POVO-training van Playing for Success is bedoeld voor kinderen uit groep 8 die bij de overgang naar de middelbare school een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ons programma heeft als doel kinderen ervan bewust te maken dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze invloed uit kunnen oefenen op heel veel situaties. Bovendien geeft de training meer zelfvertrouwen en inzicht in eigen gedrag.
Door te werken in een kleine groep krijgen de kinderen de mogelijkheid om van elkaar te leren en ontdekken ze hoe ze hun eigen kwaliteiten kunnen gebruiken. Met de POVO-training van Playing for Success krijgen kinderen weer het gevoel dat ze zelf het heft in handen hebben. Zo kunnen ze vol vertrouwen aan hun nieuwe avontuur beginnen.
We laten de leerlingen kennis maken met verschillende vakken die zij krijgen op de middelbare school. Tevens leren ze een tas in te pakken, een agenda bij te houden en het omgaan met een rooster. Dit zijn de vaardigheden die van pas komen op de middelbare school. Ook staan de sociale vaardigheden natuurlijk weer centraal.

Kleine groepjes

We werken bij Playing for Success Dordrecht in groepen van maximaal 15 leerlingen. Deze leerlingen worden ingedeeld in 3 groepjes. Hierdoor kunnen wij veel individuele aandacht geven en het programma, indien nodig, aanpassen aan het individu of groepje. Bij het indelen houden wij rekening met de hulpvraag van de leerlingen. Elk groepje heeft 1 of 2 coaches. Deze coaches begeleiden deze leerlingen en maken wekelijks een evaluatieverslag. Deze evaluatieverslagen worden eens in de twee weken verstuurd naar de ouders en naar de scholen.

Coaches

De coaches van de groepjes zijn studenten van verschillende opleidingen die stage lopen bij Playing for Success Dordrecht. Je kunt denken aan de opleiding Sociaal cultureel werker, Sociaal pedagogisch werker, Sociaal maatschappelijk dienstverlener, Onderwijsassistent, Pedagogiek, Toegepaste psychologie, Sportkunde en Sport en bewegen. Wij zijn een erkend leerbedrijf voor verschillende opleidingen.

Meer informatie over aanmelden