Magic Care

29 september 2017

Wedstrijdbezoek

Op 29 september 2017 stond het wedstrijdbezoek voor de PO, SBO en POVO groep op de planning. FC Dordrecht moest deze avond tegen FC Volendam spelen. Voorafgaand aan de wedstrijd mochten de leerlingen van alle groepen mee het veld op tijdens de spelersopkomst en vlaggenparade. Veel kinderen vonden dit best wel spannend. 11 kinderen mochten mee met de spelers het veld op, de andere leerlingen zorgden voor de vlaggenparade. Hierna gingen we terug naar de tribune, waar alle ouders zaten, om de wedstrijd te bekijken. De kinderen vonden het een geweldige ervaring om mee te maken. Ondanks het gelijkspel was het een topavond … met de absolute WOW-factor!

ISK

In de vorige nieuwsbrief is gesproken over de ISK groep. De ISK, Internationale Schakel Klas, is bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 16 jaar die de Nederlandse taal niet of onvolledig beheersen. De ISK heeft als doel dat leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het onderwijs richt zich vooral op het verwerven van de Nederlandse

Certificering

Op maandag 27 en dinsdag 28 november staat de certificering gepland. Dit is tevens de laatste les voor de leerlingen. Op deze dag krijgen de leerlingen hun PfS-certificaat. De leerlingen hebben op dat moment 12 weken hard gewerkt aan hun individuele hulpvraag die betrekking heeft op samenwerken, zelfvertrouwen, zelfstandig werken of motivatie, de 4 pijlers van Playing for Success Dordrecht. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd naar alle scholen. De certificering start om 16.30 uur en eindigt om 18.00 uur. Op maandag zal de wethouder van onderwijs, Peter Heijkoop, aanwezig zijn en op dinsdag zal een speler van FC Dordrecht de certificaten uitdelen aan de leerlingen.

Wilt u deze certificering bijwonen? U kunt u opgeven bij Jordy Valkestijn (0683222582 of j.valkestijn@playingforsuccess.nl)

Spelersbezoek

Op vrijdag 29 september zijn de leerlingen naar FC Dordrecht – Volendam geweest. Een paar dagen later stond het spelersbezoek op het programma. De leerlingen hebben deze cyclus bezoek gehad van Mawouna Amevor. Zij mochten hem vragen stellen over de wedstrijd FC Dordrecht – FC Volendam, maar ook vragen over hem persoonlijk. De week voor de wedstrijd hebben de leerlingen met elkaar geoefend met interviewen. Zo hebben zij een filmpje gekeken van een interview en hebben zij in tweetallen een interview geoefend. Een week later was het tijd voor het echte werk!

Nadat iedereen een paar vragen had bedacht kwam de speler het leercentrum binnen. De leerlingen mochten om de beurt twee à drie vragen aan Amevor stellen. Ondanks de zenuwen hebben ze het allemaal super gedaan! Het was een hele geslaagde les, met dank aan de leerlingen en aan Mawouna Amevor!

Magic Care  

De leerlingen van de PO en SBO groep hebben deze periode een hele bijzondere les gekregen, een les van Magic Care! De goochelaars van Magic Care zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen. In 2 uur tijd werken de goochelaars aan het zelfvertrouwen van de leerlingen. De les startte met een aantal trucs die de goochelaars zelf deden. De leerlingen keken hun ogen uit en zaten op de puntjes van hun stoelen. Vervolgens moesten alle kinderen gaan staan en een geheimhoudingsplicht afleggen. Daarna mochten de kinderen gaan goochelen! De kinderen hebben samen met de goochelaars afgesproken alleen te letten op de dingen die goed gaan in plaats van op de dingen die minder goed gaan. De kinderen hebben trucs geleerd en hebben deze in tweetallen voor de groep gepresenteerd, waarbij 1 leerling de truc deed en de andere leerling hem of haar aankondigde. De kinderen leerden deze les complimenten te geven en te ontvangen. Na elke goocheltruc kreeg elke leerling hele mooie complimenten van de andere leerlingen en van de mentoren. Het was erg leuk om te zien dat de kinderen heel goed hebben samengewerkt en vol zelfvertrouwen voor de groep hebben gestaan. Een geweldige les met de absolute WOW-factor. Meer informatie over Magic Care op www.magiccare.nl

Les voeding

 

Deze week stond in het teken van voeding. De voedingsdeskundige van FC Dordrecht kwam langs in het leercentrum. Zij vertelde alles over de eetgewoontes van de spelers van FC Dordrecht en de leerlingen mochten ook vragen stellen. Vervolgens hebben de leerlingen met het groepje een gerecht voorbereid. Ze hebben goed samengewerkt en overlegd. Daarna was het tijd om naar de keuken te gaan. Alle leerlingen zijn aan de slag gegaan met hun gerecht.

Aan het einde van de les mochten alle leerlingen proeven van de gerechten. Een geslaagde les waarin er heel goed is samengewerkt, gepland, overlegd en gewerkt.

Voorstellen stagiaires

Mijn naam is Maire Willems. Ik ben 22 jaar oud en zit in het 3e jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie in Leiden. Via deze opleiding ben ik in contact gekomen met Playing for Success Dordrecht. Ik begeleid leerlingen op de maandag en op de dinsdag en heb het erg naar mijn zin. Samen met één andere student begeleid ik een groepje. In deze groepjes wordt vooral gewerkt aan samenwerken, zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid. Ik vind het super om te zien hoe leerlingen stappen vooruit maken en ben blij dat ik deel uit kan maken van dit geweldige project.

Mijn naam is Marleen Kremers en ik studeer Pedagogiek aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Ik ben 20 jaar oud en ik zit nu in het tweede leerjaar. Het gehele schooljaar loop ik op maandag en dinsdag stage bij Playing for Success. De eerste cyclus is nu bijna voorbij en ik heb het ontzettend naar mijn zin. Het concept van Playing for Success sprak mij direct aan; ik vind het interessant om te werken met kinderen die op sociaal-emotioneel gebied ondersteuning nodig hebben. Het is fijn om deze kinderen verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Ik ben Sven van Bezooijen, 19 jaar en stagiair bij Playing for Success Dordrecht. Ik volg de opleiding Social Work leerjaar 2, niveau 4. De dagen waarop ik stage loop zijn maandag, dinsdag en vrijdag. Ik loop dit hele schooljaar stage bij Playing for Success Dordrecht. Ik vind het geweldig om deze leerlingen te begeleiden en te helpen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Mijn naam is Dille den Besten. Ik ben 21 jaar oud en ben een laatstejaars Mbo-er, op het Da Vinci College in Dordrecht. Ik volg de opleiding Sociaal Cultureel Werker en daarnaast volg ik mijn stage bij Playing for Success Dordrecht. Ik heb het ontzettend naar mijn zin op mijn stage. Bij Playing for Success help ik kinderen door middel van allerlei leerzame, maar vooral leuke activiteiten hun een steuntje in de rug te geven op het gebied waar zij dat nodig hebben. Ik help bijvoorbeeld een groepje dat moeite heeft met zelfvertrouwen. Ik focus me met de kinderen bij de activiteiten veel op zelfvertrouwen, maar daarnaast ook op andere kwaliteiten, zoals samenwerken, concentreren, etc. De leerlingen iets meegeven geeft mij een stukje motivatie. Ik vind het mooi om te zien hoe de kinderen werken aan hun persoonlijke leerdoelen.

Ik ben Vera Kuiters en ik ben 20 jaar oud. Ik studeer Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool in Leiden. Toegepaste Psychologie is eigenlijk de kennis en theorie van psychologie toepassen in de praktijk. Dit kan op veel verschillende werkvelden zoals scholen, bedrijven, maar je kunt ook zelf een eigen bedrijf voor coachen oprichten. Ik loop al 8 maanden stage bij Playing for Success Dordrecht en ik vind het uitdagend en leerzaam om stage te lopen bij PfS Dordrecht en te werken met deze leerlingen.

Mijn naam is Amy van Schöll. Ik ben 20 jaar oud en zit in het derde jaar van de opleiding Sportkunde aan de hogeschool Inholland Haarlem. Ik heb het erg naar mijn zin op deze stage! Ik begeleid de kinderen op maandag en dinsdag. Ik vind het een leuke uitdaging, waar ik zelf ook nog heel veel leer! Het is heel leuk om te zien hoeveel vooruitgang de leerlingen maken in die aantal weken.